Tjänster inom databas, webb och grafisk produktion

Föreningsservice
Medlemsadministration och kansli­tjänster för föreningar. Register­vård, fakturering/ debitering av avgifter, fysiska utskick och eutskick, hantering av prenumera­tioner, försälj­ning av material via ebutik, viss redo­visning m m.

Webbutveckling
Utveckling och löpande underhåll av hemsidor, inter­aktiva webb­platser (t ex medlems­portal, webbutik), hantering av domäner, epost­utskick, formulär­hantering, insamlande av data, beställ­ningar och betal­ningar över internet.

Grafisk produktion
Sättning och original­arbeten. Många års erfarenhet av produktion av matriklar och debatt­böcker. Digital trycksaks­produktion i egna maskiner i format upp till 460*320 mm. Böcker och broschyrer kan fås klammer­häftade, ring- eller limbundna. Kontorets tryck­saker, såsom exempelvis brev­papper, kuvert, visitkort och block, i en eller flera färger. Produktions­ansvar för tryck och distribution av alla typer av tryck­saker.

Kontakt
Mobil/sms: 073-656 09 03
Epost: mejl@mabrab.se eller info@rikoschett.com

Post- och besöksadress
Marie Brunnberg AB
Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje

(Endast avtalade besök)

Hitta hit

|