Tjänster inom webb, grafisk produktion, administration och andra IT-relaterade områden

Webb

Utveckling och löpande underhåll av hemsidor, inter­aktiva webb­platser (t ex medlems­portal, webbutik), hantering av domäner, epost­utskick, formulär­hantering, insamlande av data, beställ­ningar och betal­ningar över internet. Kvalificerad IT-support.

Exempel på webbplatser
Sagt på LinkedIn
5/5

”Ylva Maries clients truly benefit from her very long and solid experience. Still they will enjoy her impressive continuing skills and methods development in the very fast-moving tech business that is complex web design. Marie has an agile approach to her business with a speedy and innovative project delivery.

”Ylva Maries stöd i samband med KKrVA bok ”Drönare/UAS – teknik och förmågor” har varit ovärderligt. Vårt mycket goda samarbete har präglats av hennes professionella och snabba stöd, som översteg högt ställda förväntningar. Tack Ylva Marie – du är verkligen en tillgång! 

Grafisk produktion

Sättning och original­arbeten. Korrekturläsning och rättning av manus utifrån givna regler och mallar. Bearbetning och optimering av bilder inför tryck. Kompetens i InDesign, Photoshop, Illustrator och samtliga Officepaketets program. Produktions­ansvar för tryck och distribution av alla typer av tryck­saker. Vi kan också producera digitala, individuellt vattenmärkta böcker/skrifter. 

Litet urval av skrifter och böcker producerade hos oss under de senaste åren
sydow-en-akademi-i-tiden

Föreningsservice

Medlemsadministration och kansli­tjänster för föreningar. Register­vård, fakturering/debitering av avgifter, mindre fysiska utskick samt eutskick, hantering av prenumera­tioner, försälj­ning av material via webbshop m m. Kvalificerat stöd i hantering av Officepaketets program, alla typer av epostklienter samt webbläsare.